ბოგი

  • Bogie

    ბოგი

    Straddle monorail bogie, მოიცავს განვითარებას, აღწერას და წარმოებას. გამოიყენება მსუბუქი სარკინიგზო, დაბალი იატაკის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, მაღალსიჩქარიანი მატარებლებისთვის, ტყვიების მატარებლებისა და ტრამვაის, ტევადობა –100 ცალი / წელიწადში, სპეციალური მომხმარებლისთვის. ჩვენ მივაწოდეთ China Railway Group Limited, China Sky Railway Group- ს.
    მოწყობილობები: დიდი შედუღების მბრუნავი მაგიდა, მაღალი სიზუსტის 5-ცალმხრივი გასასვლელი დამუშავების ცენტრი; კარგად აღჭურვილ ქარხანასთან, პროფესიონალ ტექნიკოსებთან და გამოცდილი მუშაკების დიდ ჯგუფთან.