ბოლო საფარი

  • End cover

    ბოლო საფარი

    მასალა: HT250
    მსუბუქი სარკინიგზო, დაბალი იატაკის სატრანსპორტო საშუალებების, ჩქაროსნული მატარებლების, ტყვიების მატარებლებისა და ტრამვაისთვის გამოიყენება, საბოლოო საფარის ტევადობა ყოველწლიურად ათასზე მეტ ნაჭერს წარმოადგენს; სპეციალური მომხმარებლებისთვის, ჩვენ მომარაგებული ვართ Bombardier (ჩინეთი და ევროპ), Skoda (ჩეხური), China train.